188bet亚洲体育  / 行政审批公示

印刷发行处行政审批公示

来源:    发布时间: 2018-11-14 09:52    编辑: 熊晓燕
其他行政许可信息
企业名称 统一社会信用代码 工商登记证号 组织机构代码 行政许可决定书文号 项目名称 法定代表人(负责人)姓名 法定代表人(负责人)证件号码 审批类别 许可内容 许可生效期 许可截止期 许可机关 地方编码 当前状态 备注
                               
青海唐彩印刷厂 91630102MA758G0H0Q     青文新印(2018)12号 出版物印刷、其他印刷品印刷 刘耀辉   特许 关于同意从事出版物印刷业务的批复 2018-04-25 2021-04-24 188bet亚洲体育 青海省 正常